Ve čtvrtek 14. března 2019 proběhlo v Kulturním zařízení Pálenice úvodní veřejné projednání akce „Protipovodňová opatření na řece Olšavě – Kunovice“. Na setkání byli přítomni zástupci investora díla – Povodí Moravy, s.p., zhotovitele stavby – společnosti „Protipovodňová opatření Olšava“, která je sdružením firem Strabag, a.s. a IMOS Brno, a.s., projektanta díla, města Kunovice a další. Obsahem informační schůzky byla prezentace rozsahu připravovaných protipovodňových opatření, harmonogramu stavebních prací i předpokládaného dopravního omezení.  Občanům města byly podány základní informace s odborným výkladem a během diskuze zodpovězeny jejich dotazy.

Prezentace ke stažení zde

 

 

 

 

 

Scroll to Top