Vážení spoluobčané, byly zahájeny práce na protipovodňové ochraně řeky Olšavy v ulicích podél toku. Proto jsou tyto ulice uzavřeny pro provoz jakékoliv silniční dopravě, a to v termínu od 23.09.2019 do 31.12.2020 v tomto rozsahu:

1) ulice Na Řádku od 23.09.2019 – do 31.12.2019:

  • úsek od fotbalového hřiště po křižovatku s ulicí Škrabalka;
  • úsek od křižovatky s ulicí Škrabalka až po silnici I/55.

2) ulice Ve Strhanci:

  • část od železničního přejezdu po most přes řeku Olšavu od 23.09.2019 – 31.12.2019;
  • ulice Ve Strhanci – část od silnice I/55 po železniční přejezd a část od mostu přes řeku Olšavu po RD č. p. 727 od 01.11.2019 – 31.12.2020;

3) ulice Potočná:

  • část od mostu přes řeku Olšavu po konec ulice (za křižovatku s ul. Na Rybníčku) od 23.09.2019 – do 31.12.2019;
  • část od mostu přes řeku Olšavu po železniční přejezd od 23.09.2019 – do 31.12.2019;
  • část od mostu přes řeku Olšavu po konec ulice (za křižovatku s ul. Na Rybníčku) od 01.03.2020 – do 31.12.2020.

Kontaktní a odpovědná osoba stavby:
Tomáš Jurásek, stavbyvedoucí společnosti IMOS Brno, a. s., IČ: 25322257
tel. 725 796 194, e-mail: jurasek@imosbrno.eu

Termíny uzavírek jsou s ohledem na harmonogram prací a klimatické podmínky orientační.
Průjezdnost pro integrovaný záchranný systém bude zajištěna individuálně v omezené míře.
Svoz komunálního odpadu a kontejnerů na tříděný odpad bude probíhat ve svozových dnech vždy pouze do 7,30 hodin.
Výjezd vozidel vlastníků nemovitostí v daných uzavírkách místních komunikací bude umožněn denně do 7:30.
Jejich vjezd bude umožněn denně od 18:00 (pravděpodobně i ve dnech volna).

Česká pošta s.p. nebude v ulicích s uzavírkou doručovat balíky, bude si je nutné vyzvednout na poště Kunovice.

Scroll to Top