Vážení občané, z důvodu stavebních praci bude od 7.12. 2020 od 8:00 hod uzavřena část ulice Olšavní u mostu (viz. situační mapa s objížďkou):
• uzavírka u mostu začne v pondělí od 7.12., 8:00 (předpoklad ukončení prací je 20.12.2020)
• chodci můžou procházet ze zvýšenou opatrností
• průjezd po provizorní objížďce je na VLASTNÍ NEBEZPEČÍ A ZODPOVĚDNOST!
• staveništní cesta je zpevněná zhutněnou štěrkodrtí frakce 0-32
• po celé délce trasy bude umístěno dopravní značení, přesto upozorňujeme na zvýšenou opatrnost při průjezdu, zejména při jízdě po hrázi a při vyhýbaní
dvou automobilů, protože komunikace není dimenzována pro dva jízdní pruhy

Nyní na ulici Olšavní probíhá vrtání mikropilot (menší mechanizace), které by mělo být ukončeno 11.12. 2020
Po odstranění stromu u nemovitosti p.Fornůska bude možný průchod chodců i po přestěhování mechanizace.
V týdnu od 14.12.2020 – do 18.12.2020 by se měla na Olšavní přesunout technologie vrtání velkoformátových pilot (podstatně větší mechanizace).
Po komunikaci s vrtmistrem, zde bude jakýkoliv pohyb nepovolaných osob (chodců) při pracovní době od 7:00 do 16:30, téměř nemožný a hlavně nebezpečný.

Situační mapa s vyznačenou objíž’dkou ke stažení zde

Situační mapa s vyznačenou objížďkou ul. Olšavní

 

Scroll to Top