Ve středu 6.10.2021 bude prováděna pokládka živičné vrstvy komunikace v ulici Ve Strhanci, v úseku od mostu s místní komunikací po konec ulice, ve směru toku Olšavy. Žádáme občany, aby v době od 7:30 do 17 hodin respektovali provoz stavby. V době provádění prací bude průjezd vozidel znemožněn. Příjezdové cesty budou z obou stran ulice zachovány.

Scroll to Top