V pátek 8.10.2021 a pondělí 11.10.2021 bude prováděna pokládka živičné vrstvy komunikace v ulici Olšavní,  v úseku od domu č.p. 1336 po dům č.p. 1658.  Žádáme občany, aby v době od 7:00 do 14:00 hodin respektovali provoz stavby. V době provádění prací bude průjezd vozidel znemožněn. Příjezdové cesty budou z obou stran ulice zachovány. Z důvodu nepříznivého počasí může dojít ke změně harmonogramu prací.

Scroll to Top