• ulice Olšavní

–   pondělí 8.11. – středa 10.11.2021 – uzavřená křižovatka ul.Olšavní – ul.Na Karmaku z důvodů přepojení vodovodu
–   pondělí 8.11. – čtvrtek 11.11.2021 – ulice Olšavní – přípravné práce, usazení poklopů
–   pátek 12.11. – sobota 13.11.2021 – pokládka asfaltových vrstev na ulici Olšavní od č.p. 1335 po Pálenici, ulice uzavřena od 7:00 do 16:00 hod., pokud bude nutné i v sobotu od 8:00 do 14:00 hod.

• ulice Na Řádku
– pokládka kamenné dlažby u převázání mikropilot

• ulice Ve Strhanci

–   hutněný podsyp pod zámkovou dlažbu mezi betonovou stěnou a obrubníkem
–  dosypávání krajnic asf. recyklátem

• ulice Ve Strhanci od přejezdové lávky na konec ulice

–   hutněný podsyp pod zámkovou dlažbu mezi betonovou stěnou a obrubníkem
–  dosypávání krajnic asf. recyklátem

• ulice Potočná

–  pokládka podkladních asf. vrstev v pondělí 8.11. omezení pohybu při pokládce asf. vrstev
–  výšková úprava poklopů a armatur
–  pokládka podkladních asf. vrstev v pondělí 8.11. – omezení pohybu při pokládce asf. vrstev
–  výšková úprava poklopů a armatur
–  pokládka vrstvy z KSC na cyklostezce – úplné omezení pohybu ve dnech 11.11. a 12.11.
–  pokládka podkladních asf. vrstev v pondělí 8.11. – omezení pohybu při pokládce asf. vrstev

Scroll to Top