• ulice Na Řádku
– opravy na betonových konstrukcích
– odstranění pařezů v korytě Olšavy

• ulice Ve Strhanci
– výšková úprava poklopů
– hutněný podsyp pod zámkovou dlažbu mezi betonovou stěnou a obrubníkem
– pokládka asfaltových podkladních vrstev v úterý 12.10. 2021
– pokládka zámkové dlažby mezi betonovou stěnou a obrubou komunikace

• ulice Ve Strhanci od přejezdové lávky na konec ulice
– výšková úprava poklopů 8.10., 9.10, 10.10.
– zametení komunikace před spojovacím postřikem 8.10. 2021 -ulice Ve Strhanci od přejezdové lávky (pro osobní auta) po konec ulice
ulice Ve Strhanci od přejezdové lávky (pro osobní auta) po konec ulice spojovací postřik bude proveden v neděli 10.10. 2021 – po 15h žádáme o odstranění vozidel
– pokládka obrusné vrstvy ACO 11.10. 2021 – žádáme o trvalé odstranění vozidel po celý den
– v případě nedokončení obrusných vrstev nebo posunu z technických nebo povětrnostních důvodů bude obrusná vrstva ACO prováděna dne 12.10. 2021 – žádáme o trvalé odstranění vozidel po celý den

• ulice Potočná
– práce na výkopech a montáži potrubí vč. osazení uličních vpustích
– dokončovací práce na obrubách a odvodnění z žulových kostek
– dokončovací práce na pokládce obrub a jednořádku z kostek

Harmonogram prací může být narušen vlivem nepřízně počasí.

Scroll to Top