• protipovodňová hráz

– kamenné odláždění paty hráze
– provádění příjezdové komunikace ke hrázi
– výkop odvodňovacího žlabu u hráze

• ulice Na Řádku

– betonáž nosné konstrukce mostu – středa 9.6. od 7:30 – 15:00 průjezd ke sportovnímu hřišti přes ulici Škrabalka
– bednění a betonáž převázání mikropilot
– vlepování výztuže a vázání výztuže
– vrtání otvorů pro vlepení výztuže v kapsách u mikropilot
– čištění otvorů pro vrtání výztuže

• ulice Ve Strhanci

– pokládka kamenných dlažeb u jednotlivých odvodnění přes PP stěny
– provádění železobetonových čel u odvodnění přes PP stěny
– odkopávky pro komunikace

• ulice Potočná

– pokládka kamenných dlažeb u jednotlivých odvodnění přes PP stěny
– provádění železobetonových čel u odvodnění přes PP stěny

• ulice Ve Strhanci

– od přejezdové lávky na konec ulice- pokládka kamenných dlažeb u jednotlivých odvodnění přes PP stěny
– provádění železobetonových čel u odvodnění přes PP stěny

• ulice Olšavní

betonáž nosné konstrukce mostu – středa 9.6. od 7:30 – 15:00 průjezd k nemovitostem od ulice Na Karmaku po ulici Derflanská přes vyznačenou objízdnou trasu (směr koupaliště)

 

Objížďka ulice Olšavní

Objízdná trasa ulice Olšavní
Scroll to Top