ulice Na Řádku
– pokládka kamenné dlažby u převázání mikropilot
– opravy na betonových konstrukcích

ulice Ve Strhanci
– výšková úprava poklopů
– pokládka asf. podkladních vrstev
– hutněný podsyp pod zámkovou dlažbu mezi betonovou stěnou a obrubníkem
– pokládka zámkové dlažby mezi betonovou stěnou a obrubou komunikace
– dokončení asf. vrstev – pondělí 4.10.

ulice Ve Strhanci od přejezdové lávky na konec ulice
– výšková úprava poklopů
– pokládka asf. podkladních vrstev

ulice Potočná
– práce na výkopech a montáži potrubí vč. osazení uličních vpustích
– frézování asf. vrtev
– pokládka obrub a jednořádku z kostek
– práce na výkopech a montáži potrubí vč. osazení uličních vpustích
– frézování asf. vrtev

ulice Olšavní od č.p. 1336 – 1658
– pondělí – frézování drobností, omezení průjezdu, možné zdržení, dle situace bude lepší využít objízdnou trasu přes hráz.
– dosypání komunikace u zdi ocelový most. Omezení průjezdu.
– úterý/čtvrtek – obnova poklopů, sanace vozovky, napojení UV do kanalizace – omezený průjezd, možné zdržení, dle situace bude lepší využít objízdnou trasu přes hráz
– pátek – pokládka asf. vrstev na ulici Olšavní od č.p. 1336 po č.p. 1658 – úplná uzavírka, občané budou informováni dopisem do schránky.

Scroll to Top