• ulice Na Řádku
– provádění zásypů nájezdových ramp k mostu
– v pracovní době od 7:30 – 17:00 bude blokován průjezd ulice Na Řádku, průjezd umožněný přes ulici Škrabalka
– práce na mobilním hrazení stěny G
– vrtání otvorů pro vlepení výztuže v kapsách u mikropilot
– čištění otvorů pro vrtání výztuže
– vlepování výztuže
– práce na mobilním hrazení stěny
– betonáž šikmých kotev
– předpínání šikmých kotev

• ulice Olšavní
– ukládka armatury, montáž bednění opěry mostu
– betonáž opěrných zdí nájezdových ramp
– v pracovní době od 7:30 – 17:00 bude blokován průjezd ulice Olšavní, příjezd k ulici Derflanská přes ulici Na Karmaku
– přístup k nemovitostem umožněn pro osobní automobily po objízdné trase od zařízení staveniště Strabag ke koupališti!

• ulice Potočná
– realizace vyústního objektu poblíž sklenářství
– vázání armatury stěna typ H2 včetně bednění
– pokládka kamenných dlažeb od mostu po sjezd do řeky
– bednění a betonáž stěny typ H2

• areál koupaliště
– práce na PPZ typ H9 (ukládka armatury, montáž demontáž bednění)
– zemní práce, úprava terénu
– provádění gabionových teras
– práce na vypouštěcí šachtě koupaliště

• ulice Ve Strhanci
– pokládka kamenných dlažeb od mostu po sjezd do řeky
– práce na mobilním hrazení stěny

Scroll to Top