• ulice Na Řádku

– Pokládka kamenné dlažby u převázání mikropilot
– Opravy na betonových konstrukcích
– Práce na mobilním hrazení výkopy bednění – ulice Na Řádku k hřišti je neprůjezdná
– Uzavírka u domu č.p. 231 – objízdná trasa přes Škrabalku na 14 dní
– 29.9.-1.10 uzavírka ulice Na Řádku – od mostu směr Imos – přeložka vody

• ulice Ve Strhanci

– Práce na výkopech a montáži potrubí vč. osazení uličních vpustích
– Pokládka asf. vrstev

• ulice Ve Strhanci od přejezdové lávky na konec ulice

– Pokládka obrub a jednotřídku z kostek
– Výšková úprava poklopů

• ulice Potočná

– Práce na výkopech a montáži potrubí vč. osazení uličních vpustích
– Pokládka obrub a jednotřídku z kostek
– Frézování asf. vrtev

• ulice Olšavní

– Dodělání jednořádku, usazení a napojení vpustí
– Dláždění pod mostem
– Betonáž propoj zdi SO 02.2.- SO 03.2 – místo demontovaného silničního mostu
– Zásyp zdi
– Chystání pod obruby dál za mostem
– Sanace Olšavní od 1336 po 1658, KSC u obruby a vybrané místa

Scroll to Top