• ulice Na Řádku
– montáž těžké skruže pro bednění mostovky
– v pracovní době od 7:30 – 17:00 bude blokován průjezd ulice Na Řádku, průjezd umožněný přes ulici Škrabalka
– bednění a betonáž převázání mikropilot
– vlepování výztuže
– betonáž šikmých kotev
– pokládka kamenné dlažeb u stěny G
– zpětná montáž protihlukové stěny
– vrtání otvorů pro vlepení výztuže v kapsách u mikropilot
– čištění otvorů pro vrtání výztuže
– předpínání šikmých kotev

• ulice Ve Strhanci
– pokládka kamenných dlažeb u jednotlivých odvodnění přes PP stěny

• ulice Ve Strhanci – od přejezdové lávky na konec ulice
– pokládka kamenných dlažeb u jednotlivých odvodnění přes PP stěny

• ulice Potočná
– pokládka betonových obrubníků u Sklenářství
– pokládka zámkových dlažeb podél protipovodňové zdi
– pokládka kamenných dlažeb u jednotlivých odvodnění přes PP stěny
– práce na mobilním hrazení

• areál koupaliště
– montáž oplocení
– terénní úpravy
– opravy zámkových dlažeb

• ulice Olšavní
– zásyp nájezdových ramp a opěry mostu
– v pracovní době od 7:30 – 17:00 bude blokován průjezd ulice Olšavní, příjezd k ulici Derflanská přes ulici Na Karmaku
– přístup k nemovitostem umožněn pro osobní automobily po objízdné trase od zařízení staveniště Strabag ke koupališti!

Scroll to Top