• protipovodňová hráz
– kamenné odláždění paty hráze
– zpěvnění příjezdové komunikace ke hrázi

• ulice Na Řádku
– ukládka armatury nosné konstrukce
– v pracovní době od 7:30 – 17:00 může být krátkodobě blokován průjezd ulice Na Řádku, průjezd umožněný přes ulici Škrabalka
– bednění a betonáž převázání mikropilot
– vlepování výztuže a vázání výztuže
– pokládka kamenné dlažeb u stěny G
– vrtání otvorů pro vlepení výztuže v kapsách u mikropilot
– čištění otvorů pro vrtání výztuže
– betonáž šikmých kotev

• ulice Olšavní
– v pracovní době od 7:30 – 17:00 může být krátkodobě blokován průjezd ulice Olšavní, příjezd k ulici Derflanská přes ulici Na Karmaku

• ulice Ve Strhanci
– pokládka kamenných dlažeb u jednotlivých odvodnění přes PP stěny
– provádění železobetonových čel u odvodnění přes PP stěny

• ulice Ve Strhanci – od přejezdové lávky na konec ulice
– pokládka kamenných dlažeb u jednotlivých odvodnění přes PP stěny
– provádění železobetonových čel u odvodnění přes PP stěny

• ulice Potočná
– pokládka kamenných dlažeb u jednotlivých odvodnění přes PP stěny
– provádění železobetonových čel u odvodnění přes PP stěny

Scroll to Top