STRABAG a.s. :

Pondělí:

Frézování ulic: Polní,Zahrady, Na Bělince, V Pastouškách. Dle možností další ulice které jsou v plánu na úterý.
Balení ulic: Polní,Zahrady – opět dle možností a počasí. V případě příznivého počasí, bude ulice přebalena v celé své délce už v pondělí.
Práce a omezení kolem nového mostu, průjezd omezen z důvodů navýšení nivelety komunikace, usazování UV

Úterý:

Z důvodu pokládky AHV na ulici Na Řádku od č.p 213 po č.p. 278 a ulici Škrabalka bude v příštích dnech výrazně omezen provoz.
Do 7:00 umožněn výjezd vozidel. Proběhne podbalení a následně položení obrusné vrstvy, průjezd vozidel povolen cca od 16:00 hod.

Frézování ulic: Olšavní, neparkovat na podélném stání u Pálenice, Na Karmaku, u koupaliště, Obchodní
Balení ulic: Na Řádku kolem mostu, Škrabalka, Olšavní, V Pastouškách.

Práce na navýšení nivelety komunikace, usazování UV, a omezení dopravy kolem nového mostu.

Středa a čtvrtek:

Práce na navýšení nivelety komunikace, usazování UV, a omezení dopravy kolem nového mostu.

Pátek:

Balení: Kolem koupaliště – provoz omezen cca od 7 do 12 hodin, Na Karmaku, Obchodní. Uzavírka komunikace od 12 hod. Provoz znovu puštěn cca 2 hodiny po zabalení.

Práce na navýšení nivelety komunikace, usazování UV, a omezení dopravy kolem nového mostu.

 

IMOS Brno, a.s.:

• ulice Potočná

pokládka obrusné asf. vrstvy ACO v pondělí 22.11. – úplné omezení pohybu při pokládce asf. vrstev v místě cca 50m před přejezdovou lávkou po přejezdovou lávku. Žádáme o odstranění vozidel od 7.00 – 18.00. Spojovací postřik se bude provádět v úterý večer, po provedení postřiku není možné najíždět do vozovky.
– pokládka obrusné asf. vrstvy ACO v pondělí 22.11. a 23.11. – úplné omezení pohybu při pokládce asf. vrstev v místě od přejezdové lávky po cyklostezku. Žádáme o odstranění vozidel od 7.00 – 18.00. Spojovací postřik se bude provádět v úterý večer, po provedení postřiku není možné najíždět do vozovky.

• ulice Na Řádku

– bourání a zvedání poklopů
– obrusná vrstva ACO 24.,25.,26.11. spojovací postřik se bude provádět v úterý večer, po provedení postřiku není možné najíždět do vozovky

• ulice Ve Strhanci

– hutněný podsyp pod zámkovou dlažbu mezi betonovou stěnou a obrubníkem

• ulice Ve Strhanci od přejezdové lávky na konec ulice

– hutněný podsyp pod zámkovou dlažbu mezi betonovou stěnou a obrubníkem

Scroll to Top