•  protipovodňová hráz

– svahování násypu hráze
– výkop odvodňovacího žlabu u hráze

• ulice Na Řádku

– bednění a betonáž převázání mikropilot
– vlepování výztuže a vázání výztuže
– práce na mobilním hrazení mostu 50-034 silnice I/50
– postupná demontáž mostu místní komunikace mezi ul. Na řádku a Olšavní
– vázání výztuže bednění a betonáž stěny H10
– v pracovní době od 7:30 – 17:00 může být krátkodobě blokován průjezd ulice Na Řádku, průjezd umožněný přes ulici Škrabalka

• ulice Olšavní
– v pracovní době od 7:30 – 17:00 může být krátkodobě blokován průjezd ulice Olšavní, příjezd k ulici Derflanská přes ulici Na Karmaku

• most
– provádění izolačního souvrství
– ukládka armatury říms
– montáž bednění říms

• ulice Ve Strhanci

– práce na výkopech a motáži potrubí vč. osazení uličních vpustích

• ulice Potočná

– pokládka kamenných dlažeb u jednotlivých odvodnění přes PP stěny
– provádění železobetonových čel u odvodnění přes PP stěny
– práce na výkopech a motáži potrubí vč. osazení uličních vpustích

• ulice Ve Strhanci – od přejezdové lávky na konec ulice

– práce na výkopech a motáži potrubí vč. osazení uličních vpustích

•  U Pálenice
– provádění odvodňovacího žlábku podél PPZ z žulových kostek

Scroll to Top