ulice Na Řádku

– Pokládka kamenné dlažby u převázání mikropilot
– Práce na mobilním hrazení výkopy bednění – ulice Na Řádku k hřišti bude neprůjezdná
– Opravy na betonových konstrukcích
Uzavírka u domu č.p. 231 – objízdná trasa přes Škrabalku na 14 dní
29.9.-1.10 uzavírka ulice Na Řádku – od mostu směr Imos – přeložka vody

ulice Ve Strhanci

– Práce na výkopech a montáži potrubí vč. osazení uličních vpustích
– Pokládka obrub a jednotřídku z kostek
– Osazení poklopů a armatur do nových výšek
– Pokládka asfaltových vrstev
V pondělí 20.9. žádáme aby auta rezidentů v nejpozději do 16:00 opustili ulici a vrátili se až ve středu 22.9. –  v pondělí od 17h se bude provádět spojovací asf. postřik v úterý 21.9. se bude provádět obrusná asf. vrstva

ulice Ve Strhanci od přejezdové lávky na konec ulice

– Práce na výkopech a montáži potrubí vč. osazení uličních vpustích
– Pokládka obrub a jednotřídku z kostek
– Frézování asf. vrtev

ulice Potočná

– Práce na výkopech a montáži potrubí vč. osazení uličních vpustích
– Pokládka obrub a jednotřídku z kostek
– Frézování asf. vrtev

ulice Olšavní

– V pondělí frézování
– Zbytek týden dodělání jednořádku, usazení a napojení vpustí
– Přeložka vody

Scroll to Top