• protipovodňová hráz
– úprava mezideponie
– vývoz zeminy z mezideponie u koupaliště, zvýšený průjezd nákladních aut přes koupaliště

• ulice Na Řádku
– bednění a betonáž převázání mikropilot
– pokládka kamenné dlažby u převázání mikropilot
– práce na mobilním hrazení mostu 50-034 silnice I/50
– vlepování výztuže a vázání výztuže
– vázání výztuže bednění a betonáž stěny H10
– v pracovní době od 7:30 – 17:00 může být krátkodobě blokován průjezd ulice Na Řádku, průjezd umožněný přes ulici Škrabalka

• ulice Olšavní
– výkop pro základ PPZ u demontovaného ocelového mostu
– podkladní deska
– v pracovní době od 7:30 – 17:00 může být krátkodobě blokován průjezd ulice Olšavní, příjezd k ulici Derflanská přes ulici Na Karmaku

• ulice Ve Strhanci
– práce na výkopech a motáži potrubí vč. osazení uličních vpustích
– terénní úpravy v korytě Olšavy
– příprava pro pokládku obrub

• ulice Potočná
– pokládka kamenných dlažeb u jednotlivých odvodnění přes PP stěny
– provádění železobetonových čel u odvodnění přes PP stěny
– terénní úpravy v korytě Olšavy

• most
– demontáž bednění
– izolace

Byla opravena objízdná trasa kolem sběrného dvora po ul. Na Řádku.

Scroll to Top