• ulice Na Řádku
– vrtání otvorů pro vlepení výztuže v kapsách u mikropilot
– čištění otvorů pro vrtání výztuže
– vepování výztuže
– betonáž šikmých kotev
– předpínání šikmých kotev
– montáž těžké skruže pro bednění mostovky
– v pracovní době od 7:30 – 17:00 bude blokován průjezd ulice Na Řádku, průjezd umožněný přes ulici Škrabalka

• ulice Ve Strhanci
– práce na mobilním hrazení
– odstranění porostu na dlažbách pod jednotlivými vyústěními přes PP zeď
– pokládka kamenných dlažeb u jednotlivých odvodnění přes PP stěny
– zásyp stěny H3
– odstranění porostu na dlažbách pod jednotlivými vyústěními přes PP zeď

• ulice Ve Strhanci – od přejezdové lávky na konec ulice
– práce na mobilním hrazení
– pokládka kamenných dlažeb u jednotlivých odvodnění přes PP stěny
– odstranění porostu na dlažbách pod jednotlivými vyústěními přes PP zeď

• ulice Potočná
– zásyp stěny H2
– odstranění porostu na dlažbách pod jednotlivými vyústěními přes PP zeď
– pokládka betonových obrubníků u Sklenářství

• areál koupaliště
– demontáž panelové staveništní cesty
– terénní úpravy
– montáž oplocení

• ulice Olšavní
– zásyp nájezdových ramp
– v pracovní době od 7:30 – 17:00 bude blokován průjezd ulice Olšavní, příjezd k ulici Derflanská přes ulici Na Karmaku
– přístup k nemovitostem umožněn pro osobní automobily po objízdné trase od zařízení staveniště Strabag ke koupališti!

 

 

Scroll to Top