• ulice Na Řádku
– pokládka kamenné dlažby u převázání mikropilot
– práce na stěně typ J – propojení u demontovaného mostu
– bednění a betonáž převázání mikropilot

• ulice Ve Strhanci
– práce na výkopech a montáži potrubí vč. osazení uličních vpustích
– pokládka obrub a jednotřídku z kostek
– bourání jednotlivých armatur pro usazení do nových výšek
– konstrukce vozovky

• ulice Ve Strhanci od přejezdové lávky na konec ulice
– práce na výkopech a montáži potrubí vč. osazení uličních vpustích
– pokládka obrub a jednotřídku z kostek

• ulice Potočná
– práce přerušeny – nutná pochůzka se zástupcem města Kunovice

Scroll to Top