ulice Olšavní
– osazování uličních vpustí, obrubníky, provádění násypu, přednostně využívat příjezd přes hráz kolem koupaliště

ulice Na Řádku
– pokračování v násypu u mostu, příjezd ke hřišti přes ulici Škrabalka
– bourání a zvedání poklopů
– pokládka kamenných dlažeb v korytě Olšavy

ulice Ve Strhanci

– hutněný podsyp pod zámkovou dlažbu mezi betonovou stěnou a obrubníkem

• ulice Ve Strhanci od přejezdové lávky na konec ulice

– hutněný podsyp pod zámkovou dlažbu mezi betonovou stěnou a obrubníkem

ulice Potočná

– bourání a zvedání poklopů
pokládka obrusné asf. vrstvy ACO v pondělí 16.11. 2021 – úplné omezení pohybu při pokládce asf. vrstev v místě od železničního přejezdu do cca poloviny úseku směrem k přejezdové lávce. Žádáme o odstranění vozidel od 7.00 – 18.00
pokládka vrstvy ACP a ACO na cyklostezce – úplné omezení pohybu ve dnech 15.11. – 17.11.2021
– pokládka podkladních asf. vrstev v pondělí 8.11. – omezení pohybu při pokládce asf. vrstev
– výšková úprava poklopů a armatur včetně cyklostezky

 

foto Josef Machynka

Scroll to Top