• ulice Na Řádku
– úklid v korytě Olšavy
– odstranění pařezů v korytě Olšavy
– pokládka kamenné dlažby u převázání mikropilot

• ulice Ve Strhanci
– výšková úprava poklopů
– hutněný podsyp pod zámkovou dlažbu mezi betonovou stěnou a obrubníkem
pokládka asfaltových podkladních vrstev dokončení – úsek od cca poloviny ke sběrnému dvoru v pátek 15.10. 2021
– ulice Ve Strhanci od hlavního mostu po sběrný dvůr – bude proveden spojovací postřik v neděli 17.10. 2021 – po 15h žádáme o odstranění vozidel
– pokládka obrusné vrstvy ACO 18.10. 2021 – žádáme o trvalé odstranění vozidel po celý den
– pokládka zámkové dlažby mezi betonovou stěnou a obrubou komunikace

• ulice Ve Strhanci od přejezdové lávky na konec ulice

– výšková úprava poklopů
pokládka obrusné vrstvy ACO 15.10. 2021 pouze v nedokončeném úseku (jedná se o cca jednu třetinu) žádáme o trvalé odstranění vozidel do 17hod

• ulice Potočná
– dokončovací práce na pokládce obrub a jednořádku z kostek
– práce na výkopech a montáži potrubí vč. osazení uličních vpustích
– frézování vozovky před pokládkou podkladních vrstev

• nová hráz od konce ulice Olšavní po koupaliště
uzavření provozu na hrázi 18.10. 2021 pondělí – čtvrtek mezi 7-18 hodinou, budou zde probíhat finální konstrukční vrstvy na komunikaci na hrázi.

• ulice Olšavní
– uzavření ul. Olšavní u č.p. 1335 z důvodu přeložky vody průjezd přes ul. Na Karmaku.

• ulice Na Řádku
– výkopové práce pro VO, částečné omezení dopravy, objízdná trasa ul. Na Drahách- myší díra

Scroll to Top