• ulice Na Řádku
– montáž těžké skruže pro bednění mostovky
– v pracovní době od 7:30 – 17:00 bude blokován průjezd ulice Na Řádku, průjezd umožněný přes ulici Škrabalka

• ulice Olšavní
– demontáž, nakládka a odvoz bednění nájezdových ramp
– v pracovní době od 7:30 – 17:00 bude blokován průjezd ulice Olšavní, příjezd k ulici Derflanská přes ulici Na Karmaku
– přístup k nemovitostem umožněn pro osobní automobily po objízdné trase od zařízení staveniště Strabag ke koupališti!

• ulice Potočná
– pokládka betonových obrubníků u Sklenářství

• areál koupaliště
– rekultivace zelených ploch, osetí trávníku
– provádění gabionových teras
– práce na vypouštěcí šachtě koupaliště

Scroll to Top