• ulice Na Řádku
– Bednění a betonáž převázání mikropilot
– Vlepování výztuže
– Pokládka kamenné dlažeb u stěny G
– Vrtání otvorů pro vlepení výztuže v kapsách u mikropilot
– Čištění otvorů pro vrtání výztuže
– Předpínání šikmých kotev
– Betonáž šikmých kotev

• ulice Ve Strhanci
– Pokládka kamenných dlažeb u jednotlivých odvodnění přes PP stěny
– Provádění železobetonových čel u odvodnění přes PP stěny

• ulice Ve Strhanci – od přejezdové lávky na konec ulice
– Pokládka kamenných dlažeb u jednotlivých odvodnění přes PP stěny
– Provádění železobetonových čel u odvodnění přes PP stěny

• ulice Potočná
– Pokládka kamenných dlažeb u jednotlivých odvodnění přes PP stěny
– Provádění železobetonových čel u odvodnění přes PP stěny
– Pokládka kamenných dlažeb u jednotlivých odvodnění přes PP stěny
– Provádění železobetonových čel u odvodnění přes PP stěny

 

Scroll to Top