ulice Olšavní
– nadále uzavřená u domu 1335 – v místě křížení s ulicí Na Karmaku
– úterý – frézování ulice Olšavní
čtvrtek + pátek – výkop kufru u č.p. 1332ulice bude uzavřena v době 8:00 -16:00 hod.
z důvodu snižování nivelety komunikace. Domy mezi č.p. 1335 a č.p 1332 nebudou
   mít v pracovní době možnost příjezdu, mimo pracovní dobu bude ulice průjezdná.
– pondělí až pátek – spárování jednořádku
pokládka balené na Olšavní – 12.11.2021

Most + objízdné trasy
pokládka balené 25.11. a 26.11.2021

ulice Na Řádku
– pokládka kamenné dlažby u převázání mikropilot

ulice Ve Strhanci
– hutněný podsyp pod zámkovou dlažbu mezi betonovou stěnou a obrubníkem
– dosypávání krajnic asf. recyklátem

ulice Ve Strhanci od přejezdové lávky na konec ulice
– hutněný podsyp pod zámkovou dlažbu mezi betonovou stěnou a obrubníkem
– dosypávání krajnic asf. recyklátem

ulice Potočná
– práce na výkopech a montáži potrubí vč. osazení uličních vpustích
– pokládka podkladních asf. vrstev
– výšková úprava poklopů a armatur

Scroll to Top