• ulice Na Řádku
– práce na mobilním hrazení stěny G
– vrtání otvorů pro vlepení výztuže v kapsách u mikropilot
– čištění otvorů pro vrtání výztuže
– vlepování výztuže
– předpínání šikmých kotev
– práce na mobilním hrazení stěny
– pokládka kamenných dlažeb kolem šikmých kotev

• ulice Olšavní
– sobota, neděle bourání zhlaví železobetonových pilot
– výkopové práce pro opěrné zdi přiléhající k mostu
– ukládka armatury, montáž bednění opěry mostu
– v pracovní době od 7:30 – 17:00 bude blokován průjezd ulice Olšavní, příjezd k ulici Derflanská přes ulici Na Karmaku
– přístup k nemovitostem umožněn pro osobní automobily po objízdné trase od zařízení staveniště Strabag ke koupališti

• ulice Ve Strhanci
– pokládka kamenných dlažeb od mostu po sjezd do řeky
– práce na mobilním hrazení stěny

• ulice Ve Strhanci od přejezdové lávky na konec ulice
– hutněné zásypy kolem hotových PPZ
– úprava koryta pro odvodňovací prvky
– úprava mezideponie

• ulice Potočná
– vázání armatury stěna typ H2 navýšení kamenné stěny
– bednění stěny typ H2
– realizace vyústního objektu poblíž sklenářství

• areál koupaliště
– práce na PPZ typ H9 (ukládka armatury, montáž bednění)
– zemní práce, úprava terénu
– provádění gabionových teras

• ulice Na Řádku
– provádění zásypů nájezdových ramp k mostu
– v pracovní době od 7:30 – 17:00 bude blokován průjezd ulice Na Řádku, průjezd umožněný přes ulici Škrabalka

Scroll to Top