Levý břeh řeky Olšavy
Koupaliště – Betonáže a výkopy zdi, zemní práce na hrázi.
Konec ul. Olšavní – Kamenné opevnění v korytě, přesuny kamene a zeminy na zásyp, betonáže zdi, armování.
Začátek ul. Olšavní (pálenice) – Zemní práce, terénní úpravy u zídek a na mlýnském náhonu.
Ulice Potočná (mezi silnicí I.třídy a železnicí) – Zásypy u zdí v korytě řeky. Uprostřed ulice monolitářské práce na mobilním hrazení.
Ulice Potočná – Navrtávání a vázání armatury u kamenných stěn. Vázání armatury, bednění a betonáž stěn kolem cyklostezky. Zásyp stěn kolem cyklostezky a zásypy kolem hotových stěn na ulici Potočná.

Pravý břeh řeky Olšavy
Ulice Na Řádku – Bednění a betonáž navýšení stěny, pokládka kamenné dlažby v korytě. Navrtávání a vázání armatury u navýšení stěny „F“. Pokládka kamenné dlažby v korytě.
Ulice Ve Strhanci – Vrtání šikmých kotev.

Scroll to Top