• ulice Na Řádku
– Práce na betonážích PPZ typ G,
– Práce v korytě řeky na šikmých kotvách a kamenných dlažbách kolem nich,

• ulice Ve Strhanci po železniční most
– Úprava koryta pro odvodňovací prvky,

• ulice Potočná od železničního mostu po přejezdovou lávku
– Práce na betonážích PPZ typ E2 a typ H2 ,
– Hutněné zásypy kolem hotových PPZ,

• ulice Ve Strhanci od přejezdové lávky na konec ulice
– Hutněné zásypy kolem hotových PPZ,
– Úprava koryta pro odvodňovací prvky,

• nový most, ulice Na Řádku
– Ukládání armatury opěry OP1, betonáž základu opěry OP1,

• rampa nového mostu, ulice Na Řádku,
– Výkopové práce kolem mikropilot, odvoz zeminy, betonáž podkladního betonu,

• ulice Na Řádku v místě nového mostu
– Zpevnění komunikace betonovými panely, dosypání nerovností + zahutnění,

• areál koupaliště
– Práce na stěně typ H9: ukládání armatury + bednění.

Scroll to Top