• Ulice Na Řádku
– Dokončení posledního dilatačního celku stěny G,
– Terénní úpravy kolem stěny G,
– Vrtání otvorů pro vlepení výztuže v kapsách u mikropilot,
– Čištění otvorů pro vrtání výztuže,
– Pokládka kamenných dlažeb kolem šikmých kotev.

• Ulice Potočná
– Vázání armatury stěna typ E2 navýšení kamenné stěny,
– Montáž zábradlí stěna typ A.

• Ulice Ve Strhanci od přejezdové lávky na konec ulice
– Hutněné zásypy kolem hotových PPZ,
– Úprava koryta pro odvodňovací prvky.

• Areál koupaliště
– Práce na PPZ typ H9 (ukládka armatury, montáž bednění),
– Montáž oplocení.

• Ulice Na Řádku u nového mostu
– Betonáž základu OP1,
– Ukládka armatury a montáž bednění na nájezdových rampách k mostu,
– V pracovní době od 7:30 – 16:30 bude blokován průjezd ulice Na Řádku, průjezd bude umožněný přes ulici Škrabalka.

Scroll to Top