Strabag – levá strana (levý břeh):

• Koupaliště – práce na PPZ, bez omezení dopravy na místních komunikacích,

• Ulice Olšavní – od 19.10. budou prováděny přípravné práce pro technologii vrtání pilot. Při provádění těchto prací bude značně omezen průjezd osobních automobilů po dobu pracovní doby (7:00 – 16:00) a to zejména v oblasti od ulice Na Karmaku po ulici Derflanská. Zde plánujeme občany informovat (letáky do schránky, informační tabule) tak, aby měli aktuální informace o tom, kdy budou práce v těchto místech probíhat,

• Ulice Potočná – od 19.10. do 30.10 pokládka silničních obrubníků, zámkové dlažby, práce na PPZ v ulici u Sklenářství.

Imos – pravá strana (pravý břeh):

• Ulice Na Řádku – provádění prací na kamenných dlažbách klem šikmých kotev, betonářské práce na navýšení stěny,

• Ulice Ve Strhanci – betonářské práce na protipovodňových stěnách,

• Ulice Potočná – vázání armatury navýšení kamenných stěn, konstrukční vrstvy na cyklostezce, hutněný zásyp provedených stěn

Scroll to Top