• Ulice Na Řádku
– Navážení ornice ke Kubišům,
– Terénní úpravy za protihlukovou stěnou,
– Práce na betonážích PPZ typ G.

• Ulice Ve Strhanci od přejezdové lávky na konec ulice
– Hutněné zásypy kolem hotových PPZ,
– Úprava koryta pro odvodňovací prvky.

• Areál koupaliště
– Práce na PPZ typ H9 (ukládka armatury, montáž bednění).

• Ulice Na Řádku
– Montáž bednění základu na OP1, ukládka armatury,
– Výkopové práce na rampě „B“,
– V pracovní době od 7:30 – 16:30 bude blokován průjezd ulice Na Řádku, průjezd umožněný přes ulici Škrabalka.

Scroll to Top