• ulice Na Řádku
– ukládka armatury a montáž bednění na nájezdových rampách k mostu
– v pracovní době od 7:30 – 17:00 bude blokován průjezd ulice Na Řádku, průjezd umožněný přes ulici Škrabalka

• ulice Olšavní
– sobota, neděle bouraní zhlaví železobetonových pilot
– výkopové práce pro opěrné zdi přiléhající k mostu
– ukládka armatury, montáž bednění opěry mostu
– v pracovní době od 7:30 – 17:00 bude blokován průjezd ulice Olšavní, příjezd k ulici Derflanská přes ulici Na Karmaku
– přístup k nemovitostem umožněn pro osobní automobily po objízdné trase od zařízení staveniště Strabag ke koupališti

• ulice Potočná
– realizace vyústního objektu poblíž sklenářství

• areál koupaliště
– práce na PPZ typ H9 (ukládka armatury, montáž bednění)
– zemní práce, úprava terénu

Scroll to Top