•   Ulice Na Řádku
  – Terénní úpravy kolem stěny G
  – Práce na mobilním hrazení stěny G
  – Vrtání otvorů pro vlepení výztuže v kapsách u mikropilot
  – Čištění otvorů pro vrtání výztuže
  – Pokládka kamenných dlažeb kolem šikmých kotev
 •   Ulice Potočná
  – Vázání armatury stěna typ E2 navýšení kamenné stěny
  – Bednění stěny typ E2
 • Ulice Ve Strhanci od přejezdové lávky na konec ulice
  – Hutněné zásypy kolem hotových PPZ
  – Úprava koryta pro odvodňovací prvky
  – Tmelení spár dilatačních celků
 • Areál koupaliště
  – Práce na PPZ typ H9 (ukládka armatury, montáž bednění)
  – Montáž oplocení
  – Práce na armaturní šachtě vypouštění bazénu
 • Ulice Na Řádku
  – Montáž bednění a betonáž opěry a křídla na OP1
  – Ukládka armatury a montáž bednění na nájezdových rampách k mostu
  – V pracovní době od 7:30 – 16:30 bude blokován průjezd ulice Na Řádku, průjezd umožněný přes ulici Škrabalka
 • Ulice Potočná
  – Realizace vyústního objektu poblíž sklenářství
Scroll to Top