Levá strana řeky Olšavy:

• Ulice Olšavní 2.12 – 4.12
– Průjezd na konec ulice Olšavní, respektive k Derflanské, bude možný pouze z ulice Na Karmaku.
Od stavajícího ocelového mostu až po ulici Na Karmaku, bude až do odvolání (předpoklad 22.12.2020) ulice neprůjezdná a průchozí se zvýšenou opatrností.

dopravní omezení
situace – dopravní omezení

• Koupaliště
– Práce na PPZ, bez omezení dopravy na místních komunikacích. Práce převážně na výkopech zdí a armování a betonování zdí v místě bazénu a v místě zaražených larsen
– Terénní úpravy na zdi typu C a kolem hráze

• Ulice Potočná
– práce na betonážích zdí v ulici u Sklenářství na zdi typu A
– montáž zábradlí

Pravá strana řeky Olšavy:

• Ulice Na Řádku

– Stávající dopravní omezení bude trvat do 18.12.2020.
– Práce na PPZ, bez omezení dopravy na místních komunikacích,
– Práce v korytě řeky na šikmých kotvách a kamenných dlažbách kolem nich
– Práce na nadbetonování stávající PPZ

• Ulice Ve Strhanci po železniční most
• Tmelení dilatací
• Hutněné zásypy kolem hotových PPZ

• Ulice Ve Strhanci od železničního mostu po přejezdovou lávku
– Práce v místě mobilního hrazení
– Montáž zábradlí
– Hutněné zásypy kolem hotových PPZ

• Ulice Ve Strhanci od přejezdové lávky na konec ulice
– Práce na betonážích PPZ typu D.1.1 kotvy
– Práce v místě mobilního hrazení
– Terénní úpravy

• Ulice Potočná
– Práce na betonážích PPZ typu E1
– Práce v místě mobilního hrazení
– Práce na konstrukčních vrstvách cyklostezky

Scroll to Top