ROZSAH PPO:

Celkový rozsah: cca. 3,6 km toku Olšavy
Délka zdí: cca. 5 km
Výška zdí: do 1,2 m
Délka hrází: cca. 1 km
Výška hrází: do 1,8 m
Nový most: ul. Na Řádku – ul. Olšavní v ceně cca. 32 mil. Kč
(zrušení stávajícího ocelového mostu)
Přeložky inženýrských sítí: vodovod, plyn, kanalizace, sdělovací kabely
Nové povrchy vozovek
Mobilní hrazení

REALIZACE MOSTU včetně přeložek sítí:

Stavební práce – předpoklad zahájení 05/2019

Levý břeh:

  • Přeložky vodovodu v ulici Potočná (od železničního mostu ke konci obce)
  • Budování nábřežních zdí v ul. Potočná (mezi železničním mostem a silničním mostem silnice I/55) ve směru od železnice
  • Mikropiloty zdí v ul. Olšavní (část ulice na začátku obce)

Pravý břeh:

  • Ulice Na Řádku – speciální zakládání (mikropiloty a kotvy) a navyšování stávajících zdí, ve směru toku řeky
  • Stavba hráze cca 500 m od konce zástavby města Kunovice

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Obecně – lokálně dle postupu provádění prací

  • ul. Olšavní – uzavírka od ulice na Karmaku směrem ke koupališti
  • ul. Potočná (od železnice po konec obce) v době výkopů neprůjezdná (300m přeložek vodovodů). Po dohodě omezený přístup jen ke stavbě od železnice, nebo ulice Na Rybníčku
  • ul. Potočná (mezi železnicí a silnicí I/55) – omezený přístup po dohodě se stavbou
  • ul. na Řádku – uzavírka po celé délce – vjezd pouze po dohodě se stavbou
Scroll to Top