Byl zřízen odkaz omezení – uzavírky, kde jsou obecně uvedeny předpokládané uzavírky a jejich doba trvání.
Termíny uzavírek jsou s ohledem na harmonogram prací a klimatické podmínky orientační.
Průjezdnost pro integrovaný záchranný systém bude zajištěna individuálně v omezené míře.
Svoz komunálního odpadu a kontejnerů na tříděný odpad bude probíhat ve svozových dnech vždy do 7.30 hod.
Výjezd vozidel vlastníků nemovitostí v daných uzavírkách místních komunikací bude umožněn denně do 7.30 hod. Jejich vjezd bude umožněn denně od 18.00 hod. (Pravděpodobně i ve dnech volna).
V mezičase je nutno si vozidlo zaparkovat mimo dotčenou ulici.
Po dobu uzavírky bude umožněn pouze vstup pro chodce a cyklisty, vjíždět do ulice bude umožněno pouze obyvatelům předmětných uzavřených úseků.

Situační mapa přechodného dopravního značení z 21.2.2020 ke stažení zde.

Situační mapa přechodného dopravního značení

Scroll to Top