Práce na mostech, realizované v rámci stavby „Olšava – Kunovice, protipovodňová ochrana města“ postupují v souladu s harmonogramem výstavby. Ve středu 9.6.2021 proběhla betonáž nového mostu, jež spojuje břehy ulic Olšavní a Na Řádku. Ve čtvrtek byly zahájeny práce na demontáži mostu stávajícího. Nejprve byly zdemontovány kabely elektrického vedení. Současně probíhá odbagrování dlažby z žulových kostek a štěrkového podsypu. V příštím týdnu bude vybourána nosná konstrukce komunikace na mostě. Samostatné ocelové nosníky, jež spojují oba břehy, budou zdemontovány a odvezeny v 25. týdnu. Následně budou vybourány betonové základy mostu a vyčištěno dno koryta řeky Olšavy.

Toto je dnes aktualizovaný předpoklad průběhu prací stavbyvedoucího firmy IMOS, která demolici mostu provádí. Fotografie v příloze jsou jedny z posledních pořízených, jež zachycují stav mostu před započetím jeho asanace.

Od dnešního dne je protější břeh obyvatelům ulic Olšavní a Na Řádku dostupný pouze přes most v ulici Na Rynku.

Foto: Josef Machynka

 

 

Scroll to Top