• V ulici Olšavní:
  Monolitářké práce na šachtě kanalizace u buňkoviště firmy Strabag a.s.
  Monolitářské práce na zídkách od ulice na Karmaku – po buňkoviště Strabag – bude omezený průjezd od 7:30 hod. do 18:00 hod.
  Výkopové práce a monolitářské práce na zídkách od KZ Pálenice – po ulici na Karmaku – bude omezený průjezd od 7:30 hod. do 18:00 hod.
  Zatrubnění mlýnského náhonu u Pálenice, zásypy. Práce budou pokračovat bez omezení.
 • V ulici Potočná:
  Výkopové práce a monolitářské práce na zídkách od železnice – po silnici I.třídy (po sklenářství) – bude omezený průjezd od 7:30 hod. do 18:00 hod.
  Po velikonocích, cca od 24.4.2020, bude v místě křižovatky prováděno zarážení larsen – 3 dny.
 • V ulici Potočná:
  V úseku od železničního mostu – po konec Kunovic – bude neprůjezdnost od 7:30 hod. do 18:00 hod., provádí se monolitické práce a výkopové práce na zídkách.
  Přípojky na přeložce vodovodu PV2.
 • U koupaliště:
  Práce na zídkách budou pokračovat od 24.4.2020 speciálním zakládám zarážením larsen.
  Navážení zeminy na zemní hráze bude prováděno po velikonocích v týdnu od 14.4.2020.
 • Ve Strhanci :
  Výkopové práce a monolitářské práce na zídkách od železnice – po silnici I.třídy (po sklenářství) – bude omezený průjezd od 7:30 hod do 18:00hod.
  Na konci ul. Ve Strhanci návoz zemních sypaných hrází.
Scroll to Top