• V ulici Olšavní se bude provádět zakládání zdi v místě staveniště na konci ulice. Dále pokládka kanalizace – vyústění Zelničky
  • V prostoru U Pálenice – ulice Olšavní bude omezený průjezd od 7:30 hod do 16:00hod z důvodu budování zatrubnění mlýnského náhonu, zpětné zásypy na monolitických konstrukcí
  • Ulice Olšavní neprůjezdnost od Karmaku po konec ulice Olšavní – neprůjezdnost po celý den od 7-17hod
  • Bourání mostu u Pálenice od 9.3.20 – cca 4dny bude úplná neprůjezdnost ul. Olšavní v místě Pálenice
  • V ulici Potočná, za ulicí na Rybníčku se provádí monolitářské práce na zídkách.Neprůjezdnost, včetně cyklostezky, bude od 7:30 hod do 16:00 hod. Výkopy a práce pokračují směrem k silnici I třídy.
  • U koupaliště od 9.3.20 bude zahájeny práce na výkopu pařezů a zemní práce, příprava staveniště pro larseny v místě hřiště za koupalištěm.
  • Ve Strhanci – pravá strana koryta, od hlavní silnice po sběrný dvůr se provádí vrtání svislých zápor s omezeným průjezdem od 7.30 hod do 17.00 hod
  • Ve Strhanci – pravá strana koryta, od ľelezničního přejezdu po lávku, se provádí monolitářské práce na zídkách s neprůjezdností od 7:30 hod do 16:00 hod
  • Ve Strhanci, na konci ulice pravá strana řeky se provádí výkopy a monolitářské práce zdí s neprůjezdností od 7:30 hod do 16:00 hod

Scroll to Top