• V ulici Olšavní se bude provádět dokončení svislého speciální zakládání – v místě od stávajícího mostu po křižovatku na Karmaku.
    Neprůjezdnost bude od 7:30 hod do 16:00 hod od konce ulice Olšavní po ulici na Kamaku.
  • V prostoru U Pálenice – ulice Olšavní u pálenice bude omezený průjezd od 7:30 hod do 16:00hod z důvodu budování zatrubnění mlýnského náhonu a výkopům pro zdi za mostem od pálenice a výkopů pro monolitickou zeď. V pondělí bude betonáž podkladních betonů a betonářské práce.
  • V ulici Potočná, za ulicí na Rybníčku, směr AIR Craft, se bude provádět přeložka vodovodu – přípojky. Dále na ulici Potočná mezi železnicí a silnicí I třídy se budou provádět betonářské práce. Neprůjezdnost, včetně cyklostezky, bude od 7:30 hod do 16:00 hod.
  • Ve Strhanci, od hlavní silnice po sběrný dvůr bude prováděno vrtání svislých zápor s omezeným průjezdem od 7.30 hod do 17.00 hod.
  • Ve Strhanci, od železničního přejezdu po lávku, se budou provádět výkopy a betonáže zdí s neprůjezdností od 7:30 hod do 16:00 hod.
Scroll to Top