• V ulici Olšavní:
  Monolitické práce na šachtě kanalizace u buňkoviště fa Strabag a.s.
  Monolitářské práce na zídkách v blízkosti staveniště od ulice na Karmaku – po buňkoviště Strabag – bude omezený průjezd od 7:30 hod do 16:00 hod
  Výkopové práce a monolitářské práce na zídkách od Pálenice – po ulici na Karmaku – bude omezený průjezd od 7:30 hod do 16:00hod
  Zatrubnění mlýnského náhonu u Pálenice. Provádění monolitářských prací pokračuje na šachtách s průjezdem
 • V ulici Potočná:
  Výkopové práce a monolitářské práce na zídkách od železnice – po silnici I.třídy (po sklářství) – bude omezený průjezd od 7:30 hod do 16:00 hod
 • U koupaliště :
  Práce na zídkách budou pokračovat od 6.4.2020 speciálním zakládám zarážením larsen
 • Ve Strhanci – pravá strana koryta, od hlavní silnice po sběrný dvůr se provádí vrtání svislých zápor s omezeným průjezdem od 7.30 hod do 17.00 hod
 • Ve Strhanci – pravá strana koryta, od železničního přejezdu po lávku, se provádí monolitářské práce na zídkách s neprůjezdností od 7:30 hod do 16:00 hod
 • Ve Strhanci, na konci ulice, pravá strana řeky se provádí výkopy a monolitářské práce zdí s neprůjezdností od 7:30 hod do 16:00 hod

Prosíme občany o shovívavost. I v teto nepříznivé době pracujeme na úsecích stavby, kde to situace dovoluje se snahou dodržet plánovaný termín dokončení stavby.

Scroll to Top