• V ulici Olšavní: Zásypy, zemní práce na šachtě kanalizace u buňkoviště fa Strabag a.s.
    Monolitářské práce na zídkách v blízkosti staveniště od ulice na Karmaku – po buňkoviště Strabag – bude omezený průjezd od 7:30 hod. do 18:00 hod.
    Výkopové práce a monolitářské práce na zídkách od Pálenice – po ulici na Karmaku – bude omezený průjezd od 7:30 hod. do 18:00 hod.
    Zatrubnění mlýnského náhonu u Pálenice, zásypy budou pokračovat bez omezení
  • V ulici Potočná: Výkopové práce a monolitářské práce na zídkách od železnice – po silnici I.třídy (po sklenářství) – bude omezený průjezd od 7:30 hod. do 18:00 hod.
  • V ulici Potočná: V úseku od železničního mostu – po konec Kunovic neprůjezdnost od 7-18:00 hod., provádí se monolitické práce a výkopové práce na zídkách. Přípojky na přeložce vodovodu PV2.
  • U koupaliště: Práce na zídkách budou pokračovat od 24.4.2020 speciálním zakládám zarážením larsen. Navážení zeminy na zemní hráze.
  • Ve Strhanci : Výkopové práce a monolitářské práce na zídkách od železnice – po silnici I.třídy – bude omezený průjezd od 7:30 hod. do 18:00hod.Na konci ul. Ve Strhanci pokračuje návoz zemních hrází.

foto: Josef Machynka

Scroll to Top