• V ulici Olšavní se bude provádět speciální zakládání. Neprůjezdnost bude od 7:30 hod do 16:00 hod od konce ulice Olšavní po ulici na Kamaku
  • V prostoru U Pálenice – ulice Olšavní u Pálenice bude omezený průjezd od 7:30 hod do 16:00hod z důvodu budování zatrubnění mlýnského náhonu a výkopům pro zdi za mostem od Pálenice. V místě budou tři stavební čety pro betonáž a armování, pokládky rour zatrubnění, pro výkopy a odvozy zeminy zídek
  • V ulici Potočná, mezi silnicí I. třídy a železniční tratí, bude prováděna přeložka vodovodu a budou zahájeny výkopy pro zídky. Neprůjezdnost zde bude od 7:30 hod do 16:00 hod
  • V ulici Potočná, za ulicí na Rybníčku, směr AIR Craft, se bude provádět přeložka vodovodu. Neprůjezdnost, včetně cyklostezky, bude od 7:30 hod do 16:00 hod
  • V ulici Na Řádku, mezi lávkou a silnicí I. třídy, se bude provádět pilotáž.  Neprůjezdnost zde bude od 7:30 hod do 16:00 hod
  • Ve Strhanci, od železničního přejezdu po lávku, se budou provádět výkopy a betonáže zdí s neprůjezdností od 7:30 hod do 16:00 hod

O dalším postupu prací budeme veřejnost dále informovat

 

foto: Josef Machynka

Scroll to Top