• V ulici Olšavní:
  Monolitářské práce na zídkách, zásypy od ulice na Karmaku – po buňkoviště Strabag – bude omezený průjezd od 7:30 hod do 18:00hod, zajištěný odvoz popelnic Po, UT
  Zatrubnění mlýnského náhonu u Pálenice – budou pokračovat práce na vyústění do řeky Olšava + opevní v Olšavě – bude omezený průjezd od 7:30 hod do 18:00hod
  Propad komunikace v blízkosti stávajícího ocelového mostu. Je uzavřena komunikace od Karmaku po ocelový most z důvodu propadu komunikace a ujíždějícího svahu v místě stávající kanalizace.
 • V ulici Potočná:
  Výkopové práce a monolitářské práce na zídkách od železnice – po silnici I.třídy (po sklářství) – bude omezený průjezd od 7:30 hod do 18:00hod
 • U koupaliště:
  Práce na zídkách a zemní hráze budou pokračovat. Průjezd bez omezení
 • V ulici Potočná za železničním mostem:
  Monolitářské práce na zídkách, zásypy – bude omezený průjezd od 7:30 hod do 18:00hod
 • Ve Strhanci:
  Monolitářské práce na zídkách, zásypy – bude omezený průjezd od 7:30 hod do 18:00hod
  Práce na hrázi – bez omezení
 • Na Řádku:
  Práce na montáži kotev + ruční dlaždění – bude omezený průjezd od 7:30 hod do 18:00hod
Scroll to Top