• V ulici Olšavní se bude provádět zakládání zdi v místě staveniště na konci ulice. Dále pokládka kanalizace
  • V prostoru U Pálenice – ulice Olšavní bude omezený průjezd od 7:30 hod do 16:00hod z důvodu budování zatrubnění mlýnského náhonu – především práce na monolitických šachtách
  • V ulici Potočná, za ulicí na Rybníčku se provádí monolitářské práce na zídkách. Neprůjezdnost, včetně cyklostezky, bude od 7:30 hod do 16:00 hod
  • Ve Strhanci – pravá strana koryta, od hlavní silnice po sběrný dvůr se provádí vrtání svislých zápor s omezeným průjezdem od 7.30 hod do 17.00 hod
  • Ve Strhanci – pravá strana koryta, od železničního přejezdu po lávku, se provádí monolitářské práce na zídkách s neprůjezdností od 7:30 hod do 16:00 hod
  • Ve Strhanci, na konci ulice pravá strana řeky se provádí výkopy a monolitářské práce zdí s neprůjezdností od 7:30 hod do 16:00 hod
Scroll to Top