• V ulici Olšavní se bude provádět speciální zakládání. Neprůjezdnost bude od 7:30 hod do 16:00 hod, od konce ulice Olšavní po ulici na Kamaku
  • V prostoru U Pálenice – ulice Olšavní u Pálenice bude omezený průjezd od 7:30 hod do 16:00 hod, z důvodu provádění zatrubnění mlýnského náhonu a výkopů pro zdi za mostem od Pálenice
  • V ulici Potočná, za ulicí na Rybníčku, směr AIR Craft, se bude provádět přeložka vodovodu. Neprůjezdnost, včetně cyklostezky, bude od 7:30 hod do 16:00 hod
  • V ulici Na Řádku, mezi lávkou a silnicí I třídy, se bude provádět přeložka plynu. Neprůjezdnost zde bude od 7:30 hod do 16:00 hod
  • Ve Strhanci, od železničního přejezdu po lávku, se budou provádět výkopy a betonáže zdí s neprůjezdností od 7:30 hod do 16:00 hod
  • U koupaliště bude prováděno kácení stromů u bazénu a přesun větví ke komunikaci

Stavební práce budou opět zahájeny v pondělí 6. ledna 2020.

Zatrubnění mlýnského náhonu v ulici Olšavní
Zatrubnění mlýnského náhonu v ulici Olšavní, foto: Josef Machynka
Scroll to Top