• V ulici Olšavní:  bude omezený průjezd od 7:30 hod do 18:00hod. Práce budou prováděny od stávající místního mostu po buňkoviště Strabag. Práce na výkopech, betonáže, vrtání šikmých kotev.
  Propad komunikace v blízkosti stávajícího ocelového mostu. Je uzavřena komunikace od Karmaku po ocelový most z důvodu propadu komunikace a ujíždějícího svahu v místě stávající kanalizace.
  V místě výústních objektů u Pálenice budou prováděny monolitářské práce s částečným omezením v době čerpání betonu.
 • V ulici Potočná:
  Práce pozastaveny z důvodu kolize s vodovodem a změny projektu. Budou prováděny zásypy výkopu kolem ŽB zdí.
 • U koupaliště:
  Práce na zídkách a zemní hráze budou pokračovat. Průjezd bez omezení
 • V ulici Potočná za železničním mostem:
  – Monolitářské práce na zídkách, zásypy – bude omezený průjezd od 7:30 hod do 18:00hod
 • Ve Strhanci:
  Monolitářské práce na zídkách, zásypy – bude omezený průjezd od 7:30 hod do 18:00hod
  Práce na hrázi – bez omezení
 • Na Řádku:
  Práce na montáži kotev + ruční dlaždění – bude omezený průjezd od 7:30 hod do 18:00hod
Scroll to Top