• V ulici Olšavní se bude provádět speciální zakládání. Neprůjezdnost bude od 7:30 hod do 16:00 hod od konce ulice Olšavní po ulici na Karmaku
  • V prostoru U Pálenice – ulice Olšavní u pálenice bude omezený průjezd od 7:30 hod do 16:00hod z důvodu budování zatrubnění mlýnského náhonu a výkopům pro zdi za mostem od pálenice
  • V ulici Potočná, za ulicí na Rybníčku, směr AIR Craft, se bude provádět přeložka vodovodu. Neprůjezdnost, včetně cyklostezky, bude od 7:30 hod do 16:00 hod
  • V ulici Na Řádku, mezi lávkou a silnicí I třídy, se bude provádět přeložka plynu. Neprůjezdnost zde bude od 7:30 hod do 16:00 hod
  • Ve Strhanci, od hlavní silnice po sběrný dvůr bude prováděno vrtání svislých zápor s omezeným průjezdem od 7.30 hod do 17.00 hod
  • Ve Strhanci, od železničního přejezdu po lávku, se budou provádět výkopy a betonáže zdí s neprůjezdností od 7:30 hod do 16:00 hod
  • U koupaliště budou prováděny výkopové práce

O dalším postupu prací budeme veřejnost informovat

 

foto: Josef Machynka

Scroll to Top