• V ulici Olšavní u stávajícího místního mostu se bude provádět speciální zakládání. Neprůjezdnost bude od 7:30 hod do 16:00 hod od konce ulice olšavní po ulici na Kamaku. Na konci týdne by měly být práce dokončeny a budou následně zahájeny nové práce na kotvách od buňkoviště stavby začátku ulice Olšavní.
  • V prostoru U Pálenice – ulice Olšavní u pálenice bude omezený průjezd od 7:30 hod do 16:00hod z důvodu budování zatrubnění mlýnského náhonu a výkopům pro zdi za mostem od pálenice a výkopů pro monolitickou zeď.
  • V ulici Potočná, za ulicí na Rybníčku, směr AIR Craft, se bude provádět přeložka vodovodu. Dále na ulici Potočná mezi železnicí a silnicí I třídy se budou provádět betonářské práce. Neprůjezdnost, včetně cyklostezky, bude od 7:30 hod do 16:00 hod.
  • Ve Strhanci, od hlavní silnice po sběrný dvůr bude prováděno vrtání svislých zápor s omezeným průjezdem od 7.30 hod do 17.00 hod.
  • Ve Strhanci, od železničního přejezdu po lávku, se budou provádět výkopy a betonáže zdí s neprůjezdností od 7:30 hod do 16:00 hod.
Scroll to Top