• U koupaliště:
  Zemní práce na zídkách před koupalištěm u rybníka – bez omezeného průjezdu od 7:30 hod do 18:00hod
  Larseny u koupaliště a jejich zarážení – bez omezeného průjezdu od 7:30 hod do 18:00hod
  Násypy zemních hrází – omezení průjezdu na staveništní komunikaci od 7:30 hod do 18:00hod
 • V ulici Olšavní:
  Monolitářské práce na zídkách v blízkosti staveniště od ulice na Karmaku – po buňkoviště Strabag – bude omezený průjezd od 7:30 hod do 18:00hod
  Zemní práce na zídkách od Pálenice – po ulici na Karmaku – bude omezený průjezd od 7:30 hod do 18:00hod
  Zatrubnění mlýnského náhonu u Pálenice – zemní práce na vyústění
 • V ulici Potočná:
  Výkopové práce a monolitářské práce na zídkách od železnice – po silnici I.třídy (po sklářství) – bude omezený průjezd od 7:30 hod do 18:00hod
  Zarážení larsen – bude omezený průjezd od 7:30 hod do 18:00hod
 • V ulici Potočná:
  – v úseku od železnočního mostu – po konec Kunovic neprůjezdnost od 7-18:00hod, provádí se monolitické práce a výkopové práce na zídkách. Přípojky na přeložce vodovodu PV2.
 • Ve Strhanci :
  Výkopové práce a monolitářské práce na zídkách od železnice – po silnici I.třídy (po sklářství) – bude omezený průjezd od 7:30 hod do 18:00hod.
  Na konci ul. Ve Strhanci: Návoz zemních hrází pokračuje
Scroll to Top