• V ulici Olšavní:
  Monolitářské práce na zídkách, zásypy od ulice na Karmaku – po buňkoviště Strabag – bude omezený průjezd od 7:30 hod do 18:00hod.
  Zemní práce a monolitářské práce na zídkách od Pálenice – po ulici na Karmaku – bude omezený průjezd od 7:30 hod do 18:00hod.
  Zatrubnění mlýnského náhonu u Pálenice – budou pokračovat práce na vyústění do řeky Olšava.

Přeložka plynu – bajpasy, přepoje. 1.-14.6.2020 budou prováděny v místě přemostění plynového potrubí přepoje. Výkop 6 jam o rozměru 6x2m – bude omezený průjezd od 7:30 hod do 18:00hod. Práce budou prováděny 1- 7.6.2020 na pravé straně potoku Olšavy a 7.-14.6.20 na levé straně.
Vjezd do kritického místa bude pouze pro osobní vozidla obyvatelů vedle výkopu (bydlících od ul. Na Karmaku po ocelový most) pro účely zásobování. Doba trvání prací – betonáže zdí, a zpětného zásypu bude 8 týdnů při příznivém počasí.

Propad komunikace v blízkosti stávajícího ocelového mostu. Je uzavřena komunikace od Karmaku po ocelový most z důvodu propadu komunikace a ujíždějícího svahu v místě stávající kanalizace.

 • V ulici Potočná:
  Výkopové práce a monolitářské práce na zídkách od železnice – po silnici I.třídy (po sklářství) – bude omezený průjezd od 7:30 hod do 18:00hod.
 • U koupaliště:
  Práce na zídkách a zemní hráze budou pokračovat. Průjezd bez omezení.
Scroll to Top